Fotografie Managementu – výroční zprávy

Vytvoříme vám rovněž portrétní fotografie sloužící například jako profilové fotografie jednotlivých zaměstnanců na stránkách úřadu. Dále zhotovíme fotografie pro výroční zprávy, firemní propagační materiály, šanony aj.

 

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

 

Zdrojové portréty byly vytvořeny přímo v prostorech dané instituce, čímž odpadá složité přejíždění všech fotografovaných osob do ateliéru. Vše potřebné vybudujeme přímo v prostorech vaší firmy či společnosti a samozřejmostí jsou služby profesionální vizážistky. Další výhodou focení přímo ve vaší firmě je, že si výslednou fotografii může každý fotografovaný vybrat z více portrétů ihned na místě nebo v případě potřeby portrét přefotit.

 

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek